Ak chceš lásku za peniaze, kúp si psa.

Správny začiatok

Budete prekvapení, aký pokrok je možné dosiahnuť vo výcviku za pomerne krátky čas. Pri správnom vedení bude na vás pes čoskoro reagovať a bude vás poslúchať. Nesnažte sa robiť všetko naraz, najmä ak sa vyskytne naraz viacero úloh, ktoré treba vyriešiť. Riaďte sa pokynmi z nasledujúceho zoznamu:

- naučte sa rozumieť mysleniu a cíteniu psa
- majte správne vybavenie
- čas výcviku musí byť krátky
- každý úspech zapíšte do denníka
- pokiaľ treba, vyhľadajte profesionálnu pomoc
- používajte metódu “cvičte mozog”
- odmeňte žiaduce správanie
- nikdy sa na psa nehnevajte
- neodmeňujte nevhodné správanie

Povely a odmeny

Úspešný výcvik je založený na jednoduchom princípe – odmene. Psy väčšinou chcú urobiť svojim majiteľom radosť. Ešte viac ich však poteší, ak za to dostanú odmenu. Výcvik založený na odmene je teda kľúčom k tomu, aby váš pes bol šťastný a poslušný. Odmeňovanie každého žiaduceho správania na určitý povel spojený s výkonom vyvoláva naučenú reakciu. Nakoniec sa táto reakcia stane automatická zakaždým, keď povel vyslovíte, prípadne ukážete (tak ako sa automaticky pozeráte na hodinky, keď sa vás niekto spýta, koľko je hodín).
Potrava je veľmi dôležitá stránka psieho života, a preto odmena jedlom najskôr vyvolá reakciu, ktorú si prajete. Vhodným začiatkom na dosiahnutie poslušnosti aj v iných oblastiach správania je naučiť psa, aby si sadol, zostal a počkal, až mu krmivo podáte, a nezačal sa kŕmiť skôr, ako mu to dovolíte.

Metóda “cvič mozog”

Vo svojich poveloch a činoch buďte dôslední. Pre povely si zvoľte vždy tie isté slová “ľahni, sadni, zostaň, aport, daj”. Používanie rôznych výrazov psa len mýli. Povely nemeňte, aj keď chvíľu potrvá, kým ich pes všetky pochopí. Požiadajte aj ostatných členov rodiny, aby používali tie isté povely a gestá a rešpektovali pravidlá, ktoré ste pre psa stanovili.
* Odmeňte psa za žiaduce správanie jedlom, hračkou alebo pozornosťou, bude sa učiť rýchlejšie.
* Hlasové povely by mali byť povzbudzujúce, zadávajte ich vždy rovnakým hlasom.
* Povely by mali byť jasné, aspoň spočiatku by mali byť medzi nimi časové odstupy, aby sa psovi neplietli.
* Pokiaľ sa pes naučil povel ignorovať alebo si myslí, že znamená niečo iné – napríklad keď poviete “k nohe” a on ide pred vami a ťahá, to znamená, že spája povel “k nohe” s ťahaním – zmeňte povel. Ak psa začnete takto preškoľovať, môžete v takomto prípade použiť napríklad slovo “strana”.
* Nikdy nezvyšujte hlas v zlosti – dosiahli by ste opačný výsledok.
* Požiadajte ostatných vo svojom okolí, aby sa vo vzťahu k psovi riadili vašimi pravidlami. Keď nepúšťate psa na pohovku, nemal by to dovoliť nikto iný. Inak bude váš miláčik zmätený.

Každý pes je iný

Niektoré psy sa učia rýchlejšie než iné. Veľké plemená dospievajú pomalšie, takže s nimi občas musíte mať viac trpezlivosti. Malé psy sú na druhej strane niekedy až príliš chytré, no vy budete musieť byť ešte chytrejší. Nezabudnite, že pracovné plemená, hoci sú inteligentné, majú buď nadháňať alebo prinášať, strážiť alebo zavracať do stáda. Vyžadujú preto prísne vedenie a výcvik, aby ste z nich dostali to najlepšie. Takéto psy majú rady preteky agility a výcvik, ako je aport alebo hľadanie predmetov čuchom. Urobiť z výcviku hru je kľúčom k úspechu vo všetkých prípadoch.

Ako dlho má trvať výcvik?

Príliš dlhé cvičenie unaví psa duševne i telesne. Snažte sa cvičiť iba jeden cvik, spestrený na oddych hrou, kým ho pes nezvládne. Potom začnite cvičiť niečo iné. Každodenný čas cvičenia by mal byť zábavný a krátky; 10-15 intenzívneho výcviku je denné maximum, ktoré väčšina psov zvládne. Šteňatá sa nedokážu dlho sústrediť. Trikrát desať minút denne je lepšie než polhodina. Lekciu vždy ukončite v najlepšom, aby ste vy aj pes mali pocit spokojnosti. Zapíšte si do denníka, aké pokroky pes robí a zaznamenávajte si, čo urobil mimoriadne dobre, ale aj čo mu robí ťažkosti. Problémové cviky budete nabudúce opakovať. No predovšetkým zostaňte pokojní, buďte trpezliví a výcvikom sa zabávajte.

Kedy je pes vycvičený?

Výcvik

Úplný výcvik psa nemôže byť časovo obmedzený. Stanovenie termínu by mohlo mať nepriaznivý vplyv, lebo majiteľ by si občas mohol myslieť, že pokrok v učení je pomalší, než by mal byť. Ako dlho trvá cesta k úspechu, závisí od schopnosti majiteľa i psa. Najúčinnejší je neprestajný výcvik a upevňovanie naučeného. Znamená to napríklad, že ak ste naučili psa sadnúť si, často povel opakujte a vhodne psa odmeňujte, aby nezabudol, ako správne reagovať. Denné upevňovanie naučeného pomôže vám i psovi a zaručí, že pes zostane vychovaný.
Opakovanie môže zabrániť aj zlým návykom. Ak napríklad dovolíte, aby vás pes predbehol, keď otvárate dvere, bude sa domnievať, že je to v poriadku, a bude to robiť aj inokedy. Ak bude smieť skákať od radosti, len čo uvidí vôdzku pripravenú na prechádzku, bude si myslieť, že jeho správanie je prijatelľné.

Zdroj: www.pes.eu.sk

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode