Ak chceš lásku za peniaze, kúp si psa.

Športové kynologické akcie 2011

                                                                       

11.06.   Púchov, 9.ročník Memoriál Pavla Letka /SVV1, IPO1/ so zadaním skúšky          

J.Mikula, Dolné Kočkovce, 0903 841754                                                                              

25.06.   Nitra, Branný viacboj kynológov, 2.kolo Majstrovstiev Nitranského kraja

             v BVK, Martin Tóth, 951 01 Malý Lapáš 1

16.07.   Drienov, Memoriál Jozefa Pavúra, /SVV1/, M.Lendel, Kvetná 1, 082 04 Drienov             

13.-14.08. Handlová, Špeciálny kynologický pretek Handlovskej doliny,

             dvojdňový obranársky pretek,

             Ing. R.Dobiš, Morovnianska cesta18/15, 972 51 Handlová

20.08.      Kolačno, 14. ročník o Pohár obce Kolačno /ZM, SVV, IPO/

Miloš Hudok, 958 41 Kolačno 243, 0907331761

27.08.      Prešov, Banícky kahanec 23.ročník, so zadaním skúšky,                               

Jaroslav Bielek, Lidická 11, Prešov, 0915935061   

27.08.   Alekšince, pretek k 20.výročiu založenia MKK, podľa SVV1                                            

so zadaním skúšky, Róbert Faltus, 951 22 Alekšince 46, 0903 811737               

03.09.      Nitrica, 8.ročník preteku o Putovný pohár KK Nitrica /SVV, IPO/,                 

4.kolo Trend cupu so zadaním skúšky                                                                                   

             Juraj Fodora, 958 54 Hradište370, 0907611055     

03.09.   Bojnice, Obranársky pretek M.Valachoviča-9.ročník,

             Igor Letavay, Cintorínska 104/65, 972 01 Bojnice

10.09.   Čakajovce, pretek so zadaním skúšky,                                                                                 

             P. Marčiš, Šulákova 33, 949 01 Nitra, 0905548058  

16.-17.09. Mladosť Mestečko, Veľká cena Slovenska IPO1 a Majstrovstvá Slovenska    

             málopočetných a netradičných plemen IPO1                                                                         

             Bc.Ivan Suchánek, Komenského 1651/88, 020 01 Púchov, 0905233443               

17.09.   Zbehy, Národný pohár 2011 /SVV1, SVV2, SVV3/ so zadaním skúšky               

Stanislav Žákovič, 951 42 Zbehy 511

17.09.      T.Breznica, /ZM, SVV/ pretek so zadaním skúšky                                                           

                Jozef Juhás, 966 52 Tekovská Breznica 645

24.-25.09. Šalková, Šalkovský pretek podľa 500 bodov          

                Ivan Plavec, Hronská 55, 974 06 Šalková

24.09.      Imeľ, pretek o Pohár MKK Imeľ podľa IPO so zadaním skúšky                     

Vojtech Hübsch, Hradná 821/10, 946 52 Imeľ, 0908 415920                

24.09.   Košice, Detský kynologický deň, Mgr. M. Schwarczová

09.10.   Piešťany-Bodona, pretek podľa SVV,                                                                 

             Bc. Milan Komadel, Jánošíková 66, 921 01 Piešťany, 0903868974

01.10.   Prašice, pretek Prašických kynológov /ZM, SVV1, SVV2/ so zadaním               

             skúšky, 20.ročník, Peter Detko, 1.Mája 167, 956 22 Prašice

01.10.   Poltár – O Putovný pohár podľa SVV1 bez stôp,

             Peter Rešutík, Horná 156, 980 52 Hrachovo

15.10.   Nitra, Memoriál B. Šaligu-21.ročník, / SVV, IPO/, so zadaním                             

             skúšky, Mgr. Maroš Svitač, Hanulova 4, 949 01 Nitra                                                          

22.10.   Pobedím, 5.kolo Trend cupu/IPO, SVV/, so zadaním skúšky,                                              

             Jozef Bílik, 916 23 Pobedím 323                                                                                            

22.-23.10. Nitra, O Pohár firmy z Polytanu SK /SVV1, IPO1, IPO3/,                                      

             M SR belgických ovčiakov, so zadaním skúšky,                                                    

             Martin Tóth 951 01 Malý Lapáš 1

22.–23.10. Košice – Pretek o Pohár rektora UVL podľa SVV1, SVV3, IPO1, IPO3,        

so zadaním skúšky, Ing. Ostrolúcka Valéria, Podhradová 13, 040 01 Košice,       

0905923031   

29.10.   Lazany, Laziansky obranár, Z.Martináková, M.Rázusa 6/2, 971 01 Prievidza

29.-30.10. Košice, Memoriál P.Špácaya /SVV1, IPO1/ so zadaním skúšky                      

             Lucia Prokopová, Sputniková 7, 042 12 Košice                                                

12.11.   Lučenec  Pretek Rúr-Gas, Peter Dóža, Sadová 26, 984 01 Lučenec

03.12.   Lučenec – Pretek o Pohár mesta Lučenec, obranársky pretek,

             Mgr. Jaroslav Sitarčík, Rúbanisko III/12, 984 03 Lučenec

10.12.   Trenčín, Vianočný pretek kynológov

             /SVV, IPO, + poslušnost iba pre členov klubu/

 

 

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode