Ak chceš lásku za peniaze, kúp si psa.

SKÚŠKY VŠESTRANNÉHO VÝCVIKU (SVV)

11.06.   Púchov, Jozef Mikula, Dolné Kočkovce 106, 020 01 Púchov-  skúšky sa uskutočnia vrámci preteku                                         

Nalevanko

18.06.   Lučenec, Mgr. Jaroslav Sitarčík, Rúbanisko III/12, 984 03 Lučenec + PZ                   

Gajdoš

19.06.   Levoča, Attila Pápišta, J.Czauczika 6, 054 01 Levoča                                              

Szabó

25.06.   Jablonica, MVDr. Ján Hamerlík, Hurbanova 743, 906 32 Jablonica                            

Majtas

09.07.   Pliešovce, Bc. Ivan Teren, Tajovského 362/9, 962 63 Pliešovce-  skúšky sa uskutočnia vrámci tábora                                

Štaudinger

02.07.   Košice –ZMMP, SMP1, SMP2, Bc. Michaela Burianová, Húskova 51, 040 23 Košice,    

             0908092841, skúšky sa uskutočnia vrámci preteku               

Szabó                               

27.08.   Piešťany-Sĺňava, Jozef Piovarči, Teplická 29, 921 01 Piešťany                                

Tóth

27.08.   Alekšince, Róbert Faltus, 951 22 Alekšince 46, 0903811737                                    

             skúšky sa uskutočnia vrámci preteku

Sobolič

27.08.   Stropkov, Marián Bučko, Letná 258, 091 01 Stropkov, 0910597860                         

Sudimák

27.08.   Prešov, Jaroslav Bielek, Lidická 11, Prešov, 0915935061                                        

Marton

03.09.   Nitrica, Juraj Fodora, 958 54 Hradište 370, 0907611055                                         

Šaliga  

03.09.   Prešov, Peter Špes, Clementisová 10, Prešov, 0907457683                                     

Želtvayová

3.-4.09.   Košice, Bc. Michaela Burianová, Húsková 51, 040 23 Košice, 0908092841              

             skúšky sa uskutočnia vrámci preteku            

Bihari           

10.09.   Jablonica, MVDr. Ján Hamerlík, Hurbanova 743, 906 32 Jablonica                        

             skúšky PZ

Benovič

10.09.   Drienov, Marián Lendel, Kvetná 1, 082 04 Drienov                                                

Čurila   

10.09.   Modra, Martin Valla, Kaštanová 28, 920 01 Hlohovec, 0910954241                           

             0908510955

Hinerová

10.09.   Čakajovce, P.Marčiš, Šulákova 33, 949 01 Nitra, 0905548058                               

             skúšky sa uskutočnia vrámci preteku

Palec

11.09.   Vranov, Peter Lengvarský, Na Hrunku 52, 093 01 Vranov, 0907680228                  

Petruš

10.09.   Banská Bystrica, Mgr. Ivan Kočajda, Radvanská 25, 974 01 Banská Bystrica  

Mažári

17.09.   Zbehy, Stanislav Žákovič, 951 42 Zbehy 511                                               

             skúšky sa uskutočnia vrámci preteku

Benovič

17.09.   T.Breznica, Jozef Fuhás, 966 52 Tekovská Breznica 645                           

             skúšky sa uskutočnia v rámci preteku

Štrba

18.09.   Žilina, Rudolf Danek, Zahradníčka 37, 010 04 Žilina, 0905538582              

Adamčiaková

24.09.   Turčianske Kľačany, Marian Soldán, Štefánika 6, 038 61 Vrútky             

Klíma

24.09.   Vyhne, Albín Majsniar, 966 02 Vyhne 93                                                      

Bihari

24.09.   Poltár, Peter Rešutík, Horná 156, 980 52 Hrachovo                                    

Sitarčík 

01.10.   Holíč Rúbanice, Bc. J. Šafářová, Holého 927/107, 908 51 Holíč                

Kozárek

01.10.   Rohožník, MVDr. Vladimír Salai, 906 38 Rohožník 347, 0905521887           

Majtasová

01.10.   Prašice, Peter Detko, 1.Mája 167, 956 22 Prašice                                        

             skúšky sa uskutočnia vrámci preteku

Palec

01.10.   Dlhá nad Kysucou, Marian Vráblik, Vyšný Koniec 97, 023 54 Turzovka     

             0905640886

Mažári

01.10.   Prešov, Andrej Sabanoš, Šípková 1, Prešov, 0911438581                             

Lengvarský

01.10.   Košice, Judita Želtvayová, Štefánikova 28, 071 01 Michalovce                   

Sudimák

08.10.   Bardejov, Martina Mizeráková, Timravy 15, 085 01 Bardejov                     

Moré

08.10.   Holíč, Martin Foriška, 908 47 Radimov 88                                                      

Ružička

08.10.   Polícia Slovakia, /len pre potreby PZ/                                                           

Sobolič

08.10.   Turany, Ing.JánHolko, Jánošíková 26, 038 53 Turany, 0904861042           

Bihari

08.10.   Brezno, Marian Petrek, ČSA 56, 977 01 Brezno                                         

Tatarko

15.10.   Smolinské, Vladimír Smolinský, 908 42 Smolinské 375, 0908147964             

Bočkai

15.10.   Trenčín, Pavol Švajda, 913 33 Horná Súča 273, 0903160547                       

Hamerlík

15.-16.10. Nitra, Maroš Svitač, Hanulova 4, 949 12 Nitra, 0908062306                      

                skúšky sa uskutočnia vrámci preteku

Majtasová

22.10.   Lučenec, Mgr. Jaroslav Sitarčík, Rúbanisko III/12, 984 03 Lučenec          

Šatník

22.10.   Pobedím, Jozef Bílik, 916 23 Pobedím 323 - skúšky sa uskutočnia vrámci preteku

Hinerová

22.10.   Bratislava Vtáčnik, Ľ. Svoboda, Sibirská 29, 831 02 Bratislava, 0905962314

Sobolič

22.10.   Varín, Peter Podhorský, Hájik 413, 010 03 Varín, 0905265564                    

Nalevanko

22.10.   Košice, Jozef Poruban, 1.Mája 11, 040 18 Košice                                          

Fabian

23.10.   Nitra, Martin Tóth, 951 01 Malý Lapáš 1,  skúšky sa uskutočnia vrámci preteku                                                              

Klíma, Eitler, Ružička, Ráček

22.-23.10. Košice, Ing. Valéria Ostrolúcka, Podhradová 13, 040 01 Košice,             

                0905923031  skúšky sa uskutočnia vrámci preteku

Štaudinger

29.10.   Bardejov, Ján Sudimák, Pod Šibeňou Horou 45, 085 01 Bardejov                

Moré

29.-30.10. Košice, L.Prokopová, Sputníková 7, 042 01 Košice,                                 

                skúšky sa uskutočnia vrámci preteku        

Lengvarský

05.11.   Skalica, Mgr. J.Vašečka, Školská 27, 909 01 Skalica, 0905783913               

Sobolič

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode